Stránka věnovaná uzlům

Základní typy uzlů

Jednoduchý uzel

Obyčejný uzel

Dvojitý obyčejný uzel

Převrácený dvojitý obyčejný uzel

Seřiditelný dvojitý obyčejný uzel

Poddůstojnický uzel

Uzel humří bóje

Upínací uzel

Liščí smyčka

Pevné ouško

Dvojče

Lodní uzel

Dvojitý lodní uzel

Uchycovací uzel

Dvojitý uchycovací uzel

Svírací uzel

Mlynářský uzel

Vědrový uzel

Spojovací typy uzlů

Plachetní uzel

Dvojitý plachetní uzel

Ambulanční (plochý) uzel

Rybářský uzel

Hadí spojka

Očková spojka

Tkalcovský uzel

Vlámský uzel

Albrightův uzel

Ovčí uzel

Dvojitý ovčí uzel

Převrácený ovčí uzel

Smyčky

Námořnická smyčka

Obrácená námořnická smyčka

Dvojitá námořnická smyčka

Dvojitá obrácená námořnická smyčka

Vodácká smyčka

Dvojitá osmička

Francouzská smyčka

Tětiva luku

Postrojová smyčka

Dvojitá protahovací smyčka

Čínská koruna

Motýlí smyčka

Kravská smyčka

Dvojitá kravská smyčka

Dělostřelecká smyčka

Rychleodepínací smyčka

Vlajková smyčka

Lampová smyčka

Jednoduchá smyčka

Jednoduchá smyčka se zámkem

Lasová smyčka

Tesařská smyčka

Škrtící oko

Popravčí smyčka

Katova šibeniční smyčka

Obrácená osmičková smyčka

Dračí smyčka

Dračí smyčka se zámkem

Dvojitá dračí smyčka

Kotevní smyčka

Pouta

Pouta1

Pouta2

Včelka

Koncové uzlíky

Jednoduchý uzel

Dvojitý uzel

Vícenásobný uzel

Osmička

Opičí pěst

Šátkový uzel

Pletené

Pletení ze tří

Pletená zkratka

Provaz se složí podle kresby do podlouhlého závitu a pak podložíme čárkovaný pramen pod černý a nad tečkovaný. Pleteme "z tří" až do konce. Je to běžná ozdoba přívěsných šňůrek řemínkůči bičů. Při pletení volný konec vytahujeme.

Pletení ze čtyř

Pletení se stane mechanickou prací, jakmile pochopíme počáteční náběh. Ruce pak překládají prameny samy, kontrolujeme jen pravidelnost tvaru. Pletence "ze čtyř" začneme tím, že zkřížíme oba vnitřní prameny (tečkované), pak vezmeme do prstů prameny vnější, zase je zkřížíme, vnější ohneme dovnitř a tak můžeme pokračovat do nekonečna.

Pletení z šesti dokola

Postupujeme takto:
1. šest pramenů seřadíme do tří dvojic
2. podle směru šipek přeložíme černé prameny přes bílé
3. vznikly nové dvojice "čemý - bílý", jak proti sobě běží z přede±lých dvojic
4. podle směru šipek přeložíme bílé prameny přes černé, takže zase běží dílo do dalších dvojic, ze kterých budeme překládat černé přes bílé.
Hotový pletenec je tím vzhlednější, čím je pravidelnější a těsnější, čím pečlivěji je utahován. Začneme pozorně, přesně rozlišujeme "dvojice", ale pak se ruce rozběhnou mechanicky. Zkuste z většího sudého počtu pramenů. Podobně se oplétají plochými tenkými řemínky držadla a násadky, bičíky i ozdobné kazety. Řemínky můžeme na hranách ztenčit.

Pletení z osmi v ploše

Prameny upevníme těsně vedle sebe na prkénku a přitlučeme nebo je mezi dvě prkénka sevřeme (sešroubujeme), stiskneme je ke svěráku, navlhčíme na tvrdý drát a pak zavěsíme. Kdy· pleteme opasky, zachytíme řemínky zakončené očkem do otvorů ve sponě, nebo je přímo z kůže nařežeme, nerozdělané. Prameny si pro přehled očíslujeme. Pak začneme plést:
1. Zkřížíme 2 nad 1-4 nad 4-6 nad 5-8 nad 7.
2. Potom zkří·íme zleva doprava:
1 nad 4-3 nad 6-5 nad 8 atd.
Prsty se za chvilku zaběhnou, jde to samo. Potřěbujeme-li opasek nebo pletenou stuhu, opatříme sponu dvakrát osmi otvory a vždy do protilehlých zachytíme přesně odměřenou délku. Můžeme pracovat z různobarevných pramenů.

Pletený řetězec ze čtyř

Postup práce:
1. svažte čtyři prameny a potom z nich složte suk
2. podle obrázku ohněte oba černé prameny proti sobě, levý čárkovaný veďte křížem přes levý černý a pod pravý čerý a pravý čárkovaný po směru šipky přes pravý černý a pod levý černý.
3. potom utáhněte první suk a nad něj další... vznikne první článek řetězce. Na kresbě jsou prameny vedeny pro lepší názornost dvojitě a vidíme na ní několik hotových článků. Poslední je odkloněn do svislé roviny, aby byl jasný pohled na způsob utahování suků.

Čtyřhranný pletenec z osmi

Bude se vám líbit, až se povede, je snadný. Postup pletení:
1. Osm pramenů (řemínků, provázků, strun) sevřeme mezi dvě prkénka nebo do svěráku a seřadíme si je do dvou čtveřic.
2. Vněj±í pravé čtveřice veďte pod v±echny prameny, oddělte jimi vnější pramen z levé čtveřice (černý) a veďte tento pramen vrchem až k pravé čtveřici.
Stav práce je nyní tento:
V pravé ruce držíte čtyři prameny, z nichž jeden byl přiveden zleva, v levé ruce máte také čtyři prameny, ale jeden z nich je od ostaních oddělen.
3. Levý vnější oddělený pramen veďte podobným způsobem pod v±echny, oddělte jím vnější pravý, a veďte jej vrchem a· k levé čtveřici.
4. Zase uchopte oddělený pramen, jeďte jím pod všechny tak, abyste oddělili pramen na opačné straně, a zaveďte jej ke čtveřici.
Jakmile pochopíte systém pletení, zasunujte ohýbané konce co nejtěsněji do hotové práce, aby pletenec byl dosti hustý a pružný. Praktické použití je rozsáhlé, někdy se tak pletou kožené provazy pro speciální slu·by i z vět±tího počtu pramenů. Pro svůj útulný a hezký domov si nakreslete a potom vyrobte z papírového nebo konopného provazu lustrové závěsy (káblíky se protáhnou vnitřkem). Zhotovíte držadlo bičíku, různé přívěsky. Pletete-li z pramenů, které se pravidelně do ztracena ztenčují, vznikne další vkusný tvar. Prameny mohou být po dvojicích barevné.

Spletené oko

Naměříme, jak má být velké, a podle toho rozpleteme provaz. Spleť musí být tím delší, čím větší bude tah. Když rozpleteme lano, které se má připojit k pevné části, postupujeme takto:
1. horní pramen, tečkovaný, protáhneme pod horní závit pevné části zdvižený bodcem. 2. prostřední pramen, čárkovaný, protáhneme pod další závit. 3. nejnižší pramen protáhneme pod nejnižší závit. 4. začneme splétat: černý pramen protáhneme nad nejblišží závit pevné části lana, tečkovaný potom pod další, čárkovaný nad další, pod další, nad další... až do konce. 5. právě tak zapleteme pramen druhý a třetí. 6. konce vpletených pramenů stejnoměrně utáhneme a zbytky odřízneme.

Okrasné vzory

Keltské uzly